Erbjudande till aktieägarna i Karnov

Säkerställande av åtkomsträtt

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

Du önskar få tillgång till en hemsida innehållandes information och dokument hänförliga till till Forseti III AB (namnändrat från Goldcup 35013 AB) ("BidCo") offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Karnov AB (publ) (" Karnov ") (" Erbjudandet ").

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

Ange vilket land du är bosatt i:
Välj...
Ange vilket land du befinner dig i:
Välj...